Людмил Атев

Правен съветник

Сфери на дейност: Коопретавино право, вещно право, териториално и селущно устройство.

Биография: Людмил Веселинов Атев е роден на 24 април 1953г. в гр. Павликени.

Образование:

Завършил е през:

2005г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност: „Право“. Магистър по Право, професионална квалификация: Юрист.

2016г. Център за професионално обучение към „Възможност за успех“ ЕООД, професия „Оператор на компютър“, специалност: „Текстообработване“.

Допълнителни квалификации и курсове:

Свидетелство за професионална квалификация по професия: „Оператор на компютър“. Обучение организирано от Център за професионално обучение към „Възможност за успех“ ЕООД гр. Ловеч.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Изготвяне и управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Изготвяне на примерен проект. Добри практики и рискове при изпълнение на проект. Счетоводно отчитане и успешно приключване на проекта. Новите моменти през програмен период 2014-2020г.“. Семинар организиран от „ТБМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, 28 май 2014г., София.

Участие в проекти и семинари:

Участие в семинар на тема: „Изготвяне и управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Изготвяне на примерен проект. Добри практики и рискове при изпълнение на проект. Счетоводно отчитане и успешно приключване на проекта. Новите моменти през програмен период 2014-2020г.“. Семинар организиран от „ТБМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, София, 28 май 2014г.