Иван Йовов

Правен съветник

Сфери на дейност: Административно право и административен процес, данъчно право и данъчен процес, осигурително право.

Биография:  Иван Генов Йовов е роден на 08 април 1995г. в гр. Велико Търново.

Образование:

Завършил е през:

2019г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност: „Право“. Магистър по Право, професионална квалификация: Юрист.

2020г. Школа „МАГНАУРА“, обучение по английски език.

Професионална квалификация и професионален опит:

2015г. е офис-сътрудник в „ТРАНСБУЛ ЛОГИСТИК“ ООД.

2015г. е стажант при нотариус Дочка Тютюнджиева.

2020г. е стажант-юрист в Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Окръжна следствена служба, Служба по вписванията, Нотариат.

През 2021г. придобива юридическа правоспособност, след успешно положен изпит по чл. 294 от Закона за съдебната власт.

Допълнителни квалификации и курсове:

Сертификат за участие в кръгла маса на тема „Необходимостта от реформи в ООН“. Кръгла маса организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 12 декември 2015г., Велико Търново.

Сертификат за участие в семинар на тема: „Закон за мерките срещу изпирането на пари – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти“. Семинар организиран от Обучителен център „Темида“, 08 октомври 2020г., София.

Езици: английски език.

Членство в професионални организации:

Член на Съюза на младите юристи в България.

Участие в проекти и семинари:

„Необходимостта от реформи в ООН“. Кръгла маса организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 12 декември 2015г., Велико Търново.

Проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2017г.). Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда.

„Закон за мерките срещу изпирането на пари – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти“. Семинар организиран от Обучителен център „Темида“ с лектори експертен екип от Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори, 08 октомври 2020г., София