ПОДГОТОВКА И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8Адвокатската кантора предлага консултации и съдействие при подготовката и изготвянето на частни документи и документи, предвидени за държавните администрации.

  • Изготвяне на всякакви видове договори и съпътстващата ги документация;
  • Подготовка и изготвяне на пълномощни, декларации и покани;
  • Подготовка и изготвяне на данъчни декларации;
  • Подготовка и изготвяне на документи за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и публикуване на ГФО и др.