Маргарита Махаева

Адвокат

Сфери на дейност: Наказателно право и наказателен процес. Медицинско право.

Биография: Маргарита Иванова Махаева е родена на 14 юли 1977г. в гр. Силистра.

Образование:

Завършила е през:

2015г. Русенски университет „Ангел Кънчев“, Юридически факултет, специалност „Право“, Магистър по право, професионална квалификация: Юрист.

Професионална квалификация и професионален опит:

През 2016г. е стажант – юрист в Софийски районен съд, Софийски градски съд, Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура, Столична следствена служба към Софийска градска прокуратура, Агенция по вписванията, Нотариат.

През 2016г. придобива юридическа правоспособност след успешно положен изпит по чл. 294 от Закона за съдебната власт.

В периода 2017г. – 2019г. е юрисконсулт в частна фирма.

От 2019г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Допълнителни квалификации и курсове:

Сертификат за участие в студентска научна сесия с доклад на тема: „Повереникът – страна или не в наказателния процес“.

Езици: английски език, руски език.

Публикации:

Статии:

Махаева, М. „Припознаване на дете“. Pravatami.bg, 11 септември 2017г.

Махаева, М. „Родителски права и лични отношения с детето“. Pravatami.bg, 27 септември 2017г.

Махаева, М. „Защитен ли съм при използване на средства за отслабване?“. Pravatami.bg, 29 септември 2017г.

Махаева, М. „Режими на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“. Pravatami.bg, 10 януари 2018г.

Махаева, М. „Трудов стаж – какво трябва да знам? – Част I и Част II“. Pravatami.bg, 05 февруари 2018г.

Махаева, М. „Признаване на трудов стаж, придобит в чужбина“. Pravatami.bg, 16 февруари 2018г.

Махаева, М. „Информирано съгласие на пациент“. Pravatami.bg, 02 май 2018г.

Махаева, М. „Действия при безследно изчезнали близки“. Pravatami.bg, 08 юни 2018г.

Махаева, М. „Некоректен работодател – как да защитя правата си?“. Pravatami.bg, 27 юни 2018г.

Участие в проекти и семинари:

„Документен контрол“. Курс разработен от Екипа по измамите със самоличност и документи, 2013г., София.