гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Адвокат Мирослав Евтимов:

ул. „Цанко Церковски“ № 38А

ет. 5, офис 16

тел. : +359 62  600 – 277

Адвокат д-р Благой Златанов, адвокат Обрешко Нечев, консултант Соня Кръстева, консултант Пламен Георгиев, консултант д-р Магдалена Нейкова.

ул. „България“ № 21Г

тел: +359 62 590 567

Адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров, правен съветник Людмил Атев, консултант проф. дпн Тодор Галунов, консултант Боряна Василева:

ул. „Бачо Киро“ № 1, ет. 1, офис № 2

Адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров:

ул. „Полтава”  № 3, вх. З

Адвокат Жанета Пондалова:

ул. „Възрожденска” № 1А