КОНТАКТИ

Офис гр. Велико Търново

Офис гр. София

Facebook

РАБОТНО ВРЕМЕ:

От понеделник  до четвъртък: сутрин от 10.00ч. до 12.00ч., следобед от 13.00ч. до 17.00ч.

Петък: почивен ден, с изключение на дните с насрочени съдебни заседания.

Събота и неделя: почивни дни.

Почивни са и дните обявени за такива с решение на Министреския съвет, както и тези между коледните и новогодишни празници, Великденски и Гергьовденски празници, денят следващ официален празничен ден (3 -ти март, 24-ти май, 6-ти септември) – обявен за неработен и тези обявени за неработни за кантората със Заповед на адвокат Мирослав Евтимов.

Приемно време за адвокат Мирослав Евтимов: в гр. Велико Търново в дните: понеделник и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща; в  гр. София:  сряда от 10.00ч. до 12.00ч. Приемане

Приемно време за адвокатски сътрудник Стелиян Маджаров: в гр. Велико Търново в дните: понеделник и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща, в гр. Плевен приемането става след предварително уговорена среща.

Приемно време за адвокат д-р Благой Златанов: гр. Велико Търново в дните: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща.

Приемно време за адвокат Жанета Пондалова: гр. Велико Търново в дните: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща.

Приемно време за адвокат Обрешко Нечев: гр. Велико Търново в дните: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща.

Приемно време за адвокат Мелинда Шумарска:  гр. София в дните: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща.

Приемно време за адвокат Маргарита Махаева:  гр. София в дните: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща.

Приемно време за правен съветник Людмил Атев: гр. Велико Търново в дните: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща.

Приемно време за консултанти: проф. дпн Тодор Галунов, Соня Кръстева, д-р Магдалена Нейкова, Пламен Георгиев, Боряна Василева: гр. Велико Търново в дните: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща.

Приемно време за консултант  Яни Драготинов: гр. София в дните: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 15.00ч. до 16.30ч. Приемането става след предварително уговорена среща.

КОНТАКТИ:

За кореспонденция с кантората

тел. +359 62  600 277

тел. +359 62  590 567

e-mail: office@advokat-evtimov.com

За Република Гърция

тел. +30 694 9702023

Адвокат Мирослав Илиев Евтимов

тел. +359 885 635 971
e-mail: m.evtimov@advokat-evtimov.com

Адвокатски сътрудник Стелиян Красиморв Маджаров
тел. +359 898 925 558
e-mail: st.madzharov@advokat-evtimov.com

Адвокатски сътрудник Галин Найденов Найденов

тел. +359 893 955 052
e-mail : g.naidenov@advokat-evtimov.com

Адвокат д-р Благой Христов Златанов

тел. +359 899 619 090 
e-mail: b.zlatanov.phd@advokat-evtimov.com

Адвокат Мелинда Пламенова Шумарска

тел. +359 895 607 449
е-mail:  m.shumarska@advokat-evtimov.com

Адвокат Маргарита Иванова Махаева

тел. +359 895  075 047
е-mail:  m.mahaeva@advokat-evtimov.com

Адвокат Жанета Георгиева Пондалова

тел. +359 887 341 289
е-mail:  janetapondalova@abv.bg

Адвокат Обрешко Нешев Нечев

тел. +359 899 177 673
e-mail: o.nechev@advokat-evtimov.com

Правен съветник Людмил Веселинов Атев
тел. +359 988 886 061 
e-mail: l.atev@advokat-evtimov.com

Консултант проф. дпн Тодор Георгиев Галунов 

тел. + 359 898 626 388
e-mail: t.galunov@advokat-evtimov.com

Консултант Боряна Василева Аврамова 

тел. + 359 889 992 697
e-mail: b.vasileva@advokat-evtimov.com

Консултант д-р Магдалена Стоянова Нейкова

тел. + 359 889 722 380
e-mail: m.neykova@advokat-evtimov.com

Консултант Пламен Георгиев 

тел. + 359 888 819 843
e-mail:

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Адвокат Мирослав Евтимов:

„Алианц Банк България“ АД

IBAN: BG97BUIN95611000371597

BIC: BUINBGSF

Клиентска банкова сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата :

„Алианц Банк България“ АД

IBAN: BG98BUIN95615100452842

BIC: BUINBGSF

От 24.11.2016г. адвокат Мирослав Евтимов е с регистрация на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Върху всички адвокатски услуги и договори за правна помощ извършвани от него се начислява 20% Данък върху добавената стойност (ДДС).

Върху всички адвокатски услуги и договори за правна помощ  извършвани от останалите адвокати не се начислява ДДС.

Адвокат д-р Благой Златанов:

„Банка ДСК“ АД

IBAN: BG70STSA93000013308588

BIC: STSABGSF