Седат Мехмедов

Технически сътрудник

Сфери на дейност: Техническа и IT организация на дейностите на кантората. Изготвяне ан документи. Систематизиране и архивиране на документи.


Биография: Седат Ефраимов Мехмедов е роден на 18 февруари 2000г. в гр. Велико Търново.


Образование: 

Завършил е през:

Средно професионално образование в ПГТ „Д-р Васил Берон“, специалност: Търговски представител 3-та степен.

Понастоящем е студент във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност: „Софтуерно инженерство“.

Допълнителни квалификации и курсове:
Сертификат за владеене на Английски език организирано от Cambridge School Association.

Езици: английски език, турски език.