ЕКИП


Мирослав Евтимов

Адвокат

Съсобственик на адвокатската кантора

Сфери на дейност: Административен ръководител на адвокатската кантора. Ръководител на сектор „Правна защита и съдействие“. Административно право и административен процес, данъчно право и данъчен процес, мерки срещу изпирането на пари, конституционно право и изборен процес, международно данъчно право.

Беография: Мирослав Илиев Евтимов е роден на 05 септември 1974г. в гр. Бяла Слатина.

>>Научете повече за Мирослав Евтимов тук<<


Ивел Йорданов
Адвокатски сътрудник

Съсобственик на адвокатската кантора

Сфери на дейност: Административен ръководител на адвокатската кантора. Ръководител на сектор „Консултантски дейности“. Процесуално представителство пред държавни органи, структури на местната власт, физически и юридически лица. Бизнесконсултиране. Данъчно право и данъчен процес, туристическо право.

Биография: Ивел Юриев Йорданов е роден на 05 юли 1994г. в гр. Велико Търново.

>>Научете повече за Ивел Йорданов тук <<


Стелиян Маджаров

Адвокатски сътрудник

Сфери на дейност: Ръководител на сектор „Финансово и икономическо координиране на дейността на кантората“. Ръководител на офисите в гр. Велико Търново и гр. Плевен. Процесуално представителство пред държавни органи, структури на местната власт, физически и юридически лица. Данъчно право и данъчен процес, екологично право, транспортно и спедиторско право, защита на личните данни, мерки срещу изпирането на пари, туристическо право.

Беография: Стелиян Красиморв Маджаров е роден на 23 април 1990г. в гр. Плевен.

>> Научете повече за Стелиян Маджаров тук << 


ИВАН ПЕТКОВ,
Адвокатски сътрудник
Сфери на дейност:
Административно право и административен процес, данъчно право и данъчен процес, наказателно право и наказателен процес;
Биография: Иван Пламенов Петков е роден на 24 януари 1997г. в гр. Плевен.
>> Научете повече за Иван Петков тук << 


Галин Найденов

Адвокатски сътрудник

Сфери на дейност: Административна и техническа дейност. Административен ръководител на офисите в гр. София. Процесуално представителство пред държавни органи и структури на местната власт, физически и юридически лица. Административно право и административен процес, данъчно право и данъчен процес, авторско право и защита на интелектуалната собственост.

Беография: Галин Найденов Найденов е роден на 04 ноември 1993г. в гр. Варна.

>> Научете повече за Галин Найденов << 


Кремена Труфева

Адвокатски сътрудник

Сфери на дейност: Административна и техническа дейност. Процесуално представителство пред държавни органи и структури на местната власт, физически и юридически лица. Защита на личните данни. Връзки с обществеността. Подготовка и изготвяне на документи.

Беография: Кремена Цветанова Труфева е родена на 07 август 1987г. в гр. Велико Търново.

>> Научете повече за Кремена Труфева тук << 


Мелинда Шумарска

Адвокат

Сфери на дейност: Банково право, авторско право и защита на интелектуалната собственост, патентно право, защита на конкуренцията (конкурентно право), облигационно /договорно/ право, търговско право.

Беография: Мелинда Пламенова Шумарска е родена на 25 април 1984г. в гр. София.

>> Научете повече за Мелинда Шумарска тук << 


Ас. д-р Благой Златанов

Адвокат

Сфери на дейност: Търговско право, облигационно /договорно/ право, кооперативно право, вещно право, териториално и селищно устройство.

Биография: асистент доктор Благой Христов Златанов е роден на 03 септември 1977г. в гр. Велико Търново.

>> Научете повече  за Благой Златанов тук << 

Жанета Пондалова

Адвокат

Сфери на дейност: Семейно право, наследствено право, вещно право, облигационно /договорно/ право, трудово право.

Биография: Жанета Георгиева Пондалова е родена на 18 октомври 1979г. в гр. Сливен.

>> Научете повече за Жанета Пондалова тук << 


Маргарита Махаева

Адвокат

Сфери на дейност: Наказателно право и наказателен процес. Медицинско право.

Биография: Маргарита Иванова Махаева е родена на 14 юли 1977г. в гр. Силистра.

>> Научете повече за Маргарита Михаева тук << 


Обрешко Нечев

Адвокат

Сфери на дейност: Трудово право, осигурително право, данъчно право /в областта на местните данъци и такси/, митническо право.

Биография: Обрешко Нешев Нечев е роден на 07 януари 1966г. в гр. Велико Търново.

>> Научете повече за Обрешко Нечев тук << 


Иван Йовов
Правен съветник в периода 2020г. – 2021г.
Сфери на дейност: Административно право и административен процес, данъчно право и данъчен процес, осигурително право.
Биография: Иван Генов Йовов е роден на 08 април 1995г. в гр. Велико Търново.
>> Научете повече за Иван Йовов тук << 


Людмил Атев

Правен съветник

Сфери на дейност: Кооперативно право, вещно право, териториално и селищно устройство.

Биография: Людмил Веселинов Атев е роден на 24 април 1953г. в гр. Павликени.

>> Научете повече за Людмил Атев << 


Иванна Комас

Правен съветник

Сфери на дейност: Медицинско право.

Биография: Иванна Димитрова Комас е родена на 15 април 1988г. в гр.София.

>> Научете повече за Иванна Комас тук << 


Проф. дпн Тодор Галунов

Консултант

Сфери на дейност: Конституционно право и изборен процес.

Биография: професор доктор на политологическите науки Тодор Георгиев Галунов е роден на 15 септември 1964г. в гр. Павликени.

>> Научете повече за Тодор Галунов тук << 


Д-р Магдалена Нейкова

Консултант

Сфери на дейност: Медицина

Биография: доктор Магдалена Стоянова Нейкова е родена на 25 февруари 1967г. в гр. .

>> Научете повече за Магдалена Нейкова тук << 


Яни Драготинов

Консултант

Сфери на дейност: Екология

Биография: Яни Янчев Драготинов е роден на 06 октомври 1968г. в град Враца

>> Научете повече за Яни Драготинов тук << 


Седат Мехмедов

Технически сътрудник

Сфери на дейност: Техническа и IT организация на дейностите на кантората. Изготвяне на документи. Систематизиране и архивиране на документи.

Биография: Седат Ефраимов Мехмедов е роден на 18 февруари 2000г. в гр. Велико Търново.


>> Научете повече за Седат Мехмедов тук << 

СТАРТ В КАРИЕРАТА

Стефан Станков
Правен съветник в периода 2016г.- 2017г.
Сфери на дейност: Административното право и административен процес.
Биография: Стефан Антонов Станков е роден на 25 ноември 1993 г. в гр. Търговище. Студент 4-ти курс във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” специалност „Право”. Работил е като мениджър-екип във фирма за хотелска анимация. От 01.11.2016г. до 01.03.2017г. е работил като правен съветник в Адвокатска кантора Мирослав Евтимов. Понастоящем работи в частна фирма.
Езици: английски език, руски език.
Участие в проекти: „Международна седмица на правото“, организирана от Католическия Университет в Льовен, Белгия.


Людмил Иванов

Правен съветник в периода 2017г. – 2018г.

Сфери на дейност:  Данъчно право и данъчен процес, осигурително право.

Биография: Людмил Георгиев Иванов е роден на 18 август 1989г. в гр. Велико Търново. Завършил е висше образования във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност  „Право“ и специалност  „Финанси“.  Работил е като автор и редактор в сдружение „Департамент за правна култура“. Понастоящем работи в частна фирма.
Езици: английски език.

Допълнителни квалификации и курсове:

 • „First Certificate in English, издаден на 12.09.2011г.“,;
 • ВТУ – Сертификат за участие в Студентска Научна Сесия на тема „Право и етика“;
 • 11-13 януари 2013г., с тема „Имунитет на народния представител“,
 • СУ – Грамота №2425 за отлично представяне в младежката научна школа – „Модерното общество“ ;
 • Пампорово 2013г.,  с тема „Имунитет на народния представител“;
 • ВТУ – Сертификат за участие в Студентска научна сесия на тема „Членството на България в ЕС – Перспективи пред законодателството“ 9-12 януари 2014г.,  с тема „Макроикономически анализ на законоустановените правомощя на БНБ в сферата на антиинфлационната политика“;
 • БСУ – Служебна бележка от БСУ, издадена в уверение на това, че Людмил Иванов е участвал в XV-та конференция за студентско научно творчество, проведена на 26 март 2014 г. в БСУ с доклад на тема „Основни моменти в ЗБНБ“;
 • БСУ – Сертификат за отличие – трето място в XV-та конференция за студентско научно творчество;
 • ВТРС и ВТОС – Сертификат за участие в ден на отворените врати „Съдебната система през призмата на Търновската конституция от 1879 г.“, издаден на 16 април 2014 г.;
 • „IPT – Certificate for successful participation in the project entitled „Legal Regulations and Implementations on E-Waste in EU“;
 • ВТУ – Сертификат за участие в Студентска научна сесия на тема „Несъвършенства в законодателството и предизвикателства пред правоприлагането“ 9-12 ануари 2015г.,с тема „Недействителност на индивидуалния трудов договор“;
 • БСУ – Служебна бележка от БСУ, издадена в уверение на това, че Людмил Иванов е участвал в XVI-та конференция за студентско научно творчество, проведена на 26 март 2015г. в БСУ с доклад на тема „Нелоялна конкуренция“;
 • Апелативен съдебен район – Велико Търново – Сертификат за участие в симулативен съдебен процес във връзка с Деня на отворените врати 16.04.2015г.

Научни трудове и публикации: 

 1. „Ще ми правят ревизия. Какво трябва да знам за издаването на ревизионен акт”.
 2. „Съставиха ми ревизионен акт. Как да обжалвам?“.
 3. „Данъчен кредит – при какви условия“.
 4. „Как протича една финансова инспекция?“.
 5. „Какво ме чака, ако при финансова инспекция се установят нарушения?“.
 6. „Какво е нелоялна конкуренция?“.
 7. „Кога рекламата е заблуждаваща?“.
 8. „Какво е сравнителна реклама и кога е разрешена?“.
 9. „Ще имаме първолак. Как да го запишем в избраното училище?“ (статията не е актуализирана спрямо ЗПУО).
 10. „Изпращане на писма и пратки чрез Български пощи“ (в съавторство с Виолина Григорова).
 11. „Нотариални такси – колко и защо?“ (в съавторство с Йоана Мирчева).

Мартин Йорданов
Адвокатски сътрудник в периода 2016г. – 2018г.
Сфери на дейност: Техническо и IT координиране на дейността на кантората. Административно право и административен процес, данъчно право и данъчен процес, авторско право и защита на интелектуалната собственост. Процесуално представителство пред държавни органи и органи на местната власт. Подготовка и изготвяне на документи.
Биография: Мартин Димитров Йорданов е роден на 03 май 1991г. в гр. Велико Търново. Студент във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ във факултет „Математика и информатика“, по специалност „Компютърни науки“. Понастоящем работи в частна фирма.
Езици: английски език, немски език
Допълнителни квалификации и курсове: 

 • „Европейският Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR) – изцяло нова правна рамка и предизвикателството за бизнеса от всички сектори“;
 • „Данъчен и Счетоводен Експерт-Ефективно приключване на отчетната 2017г. Дискусия на горещите теми от ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и ДОПК и тенденциите в данъчния контрол“;
 • „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016г. в сила от 25.05.2018г.“.