Иван Петков

Биография: Иван Пламенов Петков е роден на 24 януари 1997г. в гр. Плевен. Образование: Завършил е – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Юридически факултет. – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Философски факултет, специалност: „Политология. – Великотърновски Прочети повече…

Яни Драготинов

Яни Драготинов Консултант Сфери на дейност: Екология Биография: Яни Янчев Драготинов е роден на 06 октомври 1968г. в град Враца. Образование:  Завършил през:  1995г. Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“ , Биология – Хидробиология и опазване на водите. Образователна степен: Прочети повече…

СТАРТ В КАРИЕРАТА

Стефан Станков Правен съветник в периода 2016г.- 2017г. Сфери на дейност: Административното право и административен процес. Биография: Стефан Антонов Станков е роден на 25 ноември 1993 г. в гр. Търговище. Студент 4-ти курс във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” специалност Прочети повече…

Седат Мехмедов

Технически сътрудник Сфери на дейност: Техническа и IT организация на дейностите на кантората. Изготвяне ан документи. Систематизиране и архивиране на документи. Биография: Седат Ефраимов Мехмедов е роден на 18 февруари 2000г. в гр. Велико Търново. Образование:  Завършил е през: Средно професионално образование в Прочети повече…

Проф. дпн Тодор Галунов

Консултант Сфери на дейност: Конституционно право и изборен процес Биография: професор доктор на политологическите науки Тодор Георгиев Галунов е роден на 15 септември 1964г. в гр. Павликени. Образование: Завършил е през: 1990г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Исторически факултет, специалност: „История“. Прочети повече…

Иванна Комас

Иванна Комас – правен съветник Сфери на дейност: Медицинско право. Биография: Иванна Димитрова Комас е родена на 15 април 1988г. в гр.София. Образование: Завършила е през: 2021г. Нов български университет, Магистърски факултет, специалност „Право“ с допълнителни курсове по Медиация и Криминалистика. Семестриално Прочети повече…

Виктория Колева

Виктория Колева – правен съветник Сфери на дейност: Семейно право, наследствено право, вещно право, облигационно /договорно/ право, търговско право. Биография: Виктория Миткова Колева, родена на 08 март 1995г. в гр. Каварна. Образование: Завършила е през: 2019г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Прочети повече…

Людмил Атев

Правен съветник Сфери на дейност: Коопретавино право, вещно право, териториално и селущно устройство. Биография: Людмил Веселинов Атев е роден на 24 април 1953г. в гр. Павликени. Образование: Завършил е през: 2005г. Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност: Прочети повече…

Обрешко Нечев

Адвокат Сфери на дейност: Трудово право, осигурително право, данъчно право /в областта на местните данъци и такси/, митническо право. Биография: Обрешко Нешев Нечев е роден на 07 януари 1966г. в гр. Велико Търново. Образование: Завършил е: 1994г. Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – гр. Прочети повече…