Кремена Труфева

Адвокатски сътрудник

Сфери на дейност: Административна и техническа дейност. Процесуално представителство пред държавни органи и структури на местната власт, физически и юридически лица. Защита на личните данни. Връзки с обществеността. Подготовка и изготвяне на документи.

Биография:  Кремена Цветанова Труфева е родена на 07 август 1987г. в гр. Велико Търново.

Образование:

Завършила е през:

2010г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, специалност: „Връзки с обществеността“. Образователно-квалификационна степен: Бакалавър. Професионална квалификация: Връзки с обществеността.

2012г. Нов български университет, Магистърски факултет, специалност: „Международен алтернативен туризъм“. Образователно-квалификационна степен: Магистър. Професионална квалификация: Международен туризъм.

Професионална квалификация и професионален опит:

В периода от 2006г. до 2007г. е радиоводещ в „РЕЗОНАНС“ ЕООД.

В периода от 2008г. до 2011г. е репортер в „СИГНАЛ КОМПЛЕКТ“ ЕООД.

В периода от 2012г. до 2014г. е репортер в „ПИ ЕМ СТУДИО“ ЕООД.

В периода от 2014г. до 2016г. е репортер в „АТВ РЕНТАЛ“ ЕООД.

В периода от 2016г. до 2018г. работи за Nova телевизия (NOVA е българска частна национална телевизия, част от Нова Броудкастинг Груп, собственост на шведската медийна корпорация Modern Times Group).

Допълнителни квалификации и курсове:

Сертификат за участие в семинар „Европейският Регламент за защита на личните данни (GDPR) – изцяло нова правна рамка и предизвикателство за бизнеса от всички сектори“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“, 24 януари 2018г., София.

Езици: английски език, немски език.

Медийни изяви:

Nova телевизия и др.

Участие в проекти и семинари:

„Обучение при работа с местните общностни структури“.

„Бизнес администрация, плануване, реализация, отчет и популяризиране на младежки медийни проекти“.

Проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2017г.). Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда.

„Европейският Регламент за защита на личните данни (GDPR) – изцяло нова правна рамка и предизвикателство за бизнеса от всички сектори“. Семинар организиран от „CONSULTING CENTRE RDM“ с лектори доц. д-р Андрей Александров, адвокат Марио Арабистанов и юрист Мила Костадинова, 24 януари 2018г., София