ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА В COVID-19 КРИЗАТА

Адвокатската кантора предлага консултации, практически съвети и обзор на мерките за финансова помощ за бизнеса в условията на борба с пандемията от COVID-19

Същност: Появата на нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2 доведе до огромни поражения и в икономиката на редица държави и частния бизнес. Много страни, в това число и България, въведоха мерки за преодоляване на икономическите последствия причинени от борбата с пандемията. С изпълнението на тези мерки са ангажирани редица държавни институции, а условията за всяка една мярка са различни и са обвързани и с различни срокове за кандидатстване. В много случаитова затруднява кандидатстващите.

Кантората предлага консултации, правна защита и съдействие и процесуално представителство по повод:

  • Формите на финансово подпомагане на бизнеса и на лицата за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19;
  • Условията за подкрепа, на които да отговарят кандидатстващите, кои мерки са несъвместими за прилагане заедно;
  • Разясняване на мерки за запазване на заетостта и субсидиране на заетостта;
  • Портфейлни гаранции чрез ББР за отпускане на кредити от търговски банки на фирми за ликвидност и инвестиции;
  • Възможности за получаване на нисколихвени кредити на фирми, засегнати от пандемията COVID-19;
  • Възможности за кандидатстване за безлихвени кредити на физически лица и на самоосигуряващи се, прекъснали труд и дейност;
  • Компенсации в секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм;
  • Кандидстване и изплащане на средства по мярка „60/40“;
  • Компенсации – „Процент от оборота“ на затворените бизнеси;
  • Компенсации – „24 лв. на ден“ – „Запази ме“ и други.

Консултациите и процесуалното представителство се осъществяват от младши адвокат Обрешко Нечев.