СТАРТ В КАРИЕРАТА

Стефан Станков
Правен съветник в периода 2016г.- 2017г.
Сфери на дейност: Административното право и административен процес.
Биография: Стефан Антонов Станков е роден на 25 ноември 1993 г. в гр. Търговище. Студент 4-ти курс във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” специалност „Право”. Работил е като мениджър-екип във фирма за хотелска анимация. От 01.11.2016г. до 01.03.2017г. е работил като правен съветник в Адвокатска кантора Мирослав Евтимов. Понастоящем работи в частна фирма.
Езици: английски език, руски език.
Участие в проекти: „Международна седмица на правото“, организирана от Католическия Университет в Льовен, Белгия.


Людмил Иванов

Правен съветник в периода 2017г. – 2018г.

Сфери на дейност:  Данъчно право и данъчен процес, осигурително право.

Биография: Людмил Георгиев Иванов е роден на 18 август 1989г. в гр. Велико Търново. Завършил е висши образования във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност  „Право“ и специалност  „Финанси“.  Работил е като автор и редактор в сдружение „Департамент за правна култура“. Понастоящем работи в частна фирма.
Езици: английски език.

Допълнителни квалификации и курсове:

 • „First Certificate in English, издаден на 12.09.2011г.“,;
 • ВТУ – Сертификат за участие в Студентска Научна Сесия на тема „Право и етика“;
 • 11-13 януари 2013г., с тема „Имунитет на народния представител“,
 • СУ – Грамота №2425 за отлично представяне в младежката научна школа – „Модерното общество“ ;
 • Пампорово 2013г.,  с тема „Имунитет на народния представител“;
 • ВТУ – Сертификат за участие в Студентска научна сесия на тема „Членството на България в ЕС – Перспективи пред законодателството“ 9-12 януари 2014г.,  с тема „Макроикономически анализ на законоустановените правомощя на БНБ в сферата на антиинфлационната политика“;
 • БСУ – Служебна бележка от БСУ, издадена в уверение на това, че Людмил Иванов е участвал в XV-та конференция за студентско научно творчество, проведена на 26 март 2014 г. в БСУ с доклад на тема „Основни моменти в ЗБНБ“;
 • БСУ – Сертификат за отличие – трето място в XV-та конференция за студентско научно творчество;
 • ВТРС и ВТОС – Сертификат за участие в ден на отворените врати „Съдебната система през призмата на Търновската конституция от 1879 г.“, издаден на 16 април 2014 г.;
 • „IPT – Certificate for successful participation in the project entitled „Legal Regulations and Implementations on E-Waste in EU“;
 • ВТУ – Сертификат за участие в Студентска научна сесия на тема „Несъвършенства в законодателството и предизвикателства пред правоприлагането“ 9-12 ануари 2015г.,с тема „Недействителност на индивидуалния трудов договор“;
 • БСУ – Служебна бележка от БСУ, издадена в уверение на това, че Людмил Иванов е участвал в XVI-та конференция за студентско научно творчество, проведена на 26 март 2015г. в БСУ с доклад на тема „Нелоялна конкуренция“;
 • Апелативен съдебен район – Велико Търново – Сертификат за участие в симулативен съдебен процес във връзка с Деня на отворените врати 16.04.2015г.

Научни трудове и публикации: 

 1. „Ще ми правят ревизия. Какво трябва да знам за издаването на ревизионен акт”.
 2. „Съставиха ми ревизионен акт. Как да обжалвам?“.
 3. „Данъчен кредит – при какви условия“.
 4. „Как протича една финансова инспекция?“.
 5. „Какво ме чака, ако при финансова инспекция се установят нарушения?“.
 6. „Какво е нелоялна конкуренция?“.
 7. „Кога рекламата е заблуждаваща?“.
 8. „Какво е сравнителна реклама и кога е разрешена?“.
 9. „Ще имаме първолак. Как да го запишем в избраното училище?“ (статията не е актуализирана спрямо ЗПУО).
 10. „Изпращане на писма и пратки чрез Български пощи“ (в съавторство с Виолина Григорова).
 11. „Нотариални такси – колко и защо?“ (в съавторство с Йоана Мирчева).

Мартин Йорданов
Адвокатски сътрудник в периода 2016г. – 2018г.
Сфери на дейност: Техническо и IT координиране на дейността на кантората. Административно право и административен процес, данъчно право и данъчен процес, авторско право и защита на интелектуалната собственост. Процесуално представителство пред държавни органи и органи на местната власт. Подготовка и изготвяне на документи.
Биография: Мартин Димитров Йорданов е роден на 03 май 1991г. в гр. Велико Търново. Студент във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ във факултет „Математика и информатика“, по специалност „Компютърни науки“. Понастоящем работи в частна фирма.
Езици: английски език, немски език
Допълнителни квалификации и курсове: 

 • „Европейският Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR) – изцяло нова правна рамка и предизвикателството за бизнеса от всички сектори“;
 • „Данъчен и Счетоводен Експерт-Ефективно приключване на отчетната 2017г. Дискусия на горещите теми от ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и ДОПК и тенденциите в данъчния контрол“;
 • „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016г. в сила от 25.05.2018г.“.