Яни Драготинов

Яни Драготинов

Консултант

Сфери на дейност: Екология

Биография: Яни Янчев Драготинов е роден на 06 октомври 1968г. в град Враца.

Образование:  Завършил през:  1995г. Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“ , Биология – Хидробиология и опазване на водите. Образователна степен: Магистър

Професионална квалификация:

В периода от 01 ноември 2004г. до 26 септември 2017г. е главен експерт в Дирекция „Лекарствена политика“ и Дирекция „Наркотични вещества“ и в секретарията на Национален съвет по наркотични вещества, а от 2013г. – Секретар на Комисията по прозрачност на Министерство на здравеопзването.

В периода от 03 октомври 2017г. до 15.02.2021г. е началник отдел „Мониторинг на отпадъците“ към Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ при Изпълнителна агенция по околна среда и води на Миристерство на околната среда и водите.

Допълнителни квалификации и курсове:

1991г. – тримесечен курс по „Управление в областта на спорта и туризма”.

Чужди езици: английски език, руски език.

Участие в проекти и семинари:

2004г. „Интегриране на България в ЕС”. Проект на ИПАЕИ

2005г. „Превантивни дейности в общността”. Семинар организиран от Министерство на здравеопазването и Атински институт „Антропос“ и ЕМЦНП – Лисабон, Република Португалия.

2006г. „Взаимоотношения в екипа и ефективна комуникация”. Проект организиран от Министерство на здравеопазването и КЕТНЕА.

2006г. „Работа с целеви групи – тренинг на комуникативни умения”. Семинар организиран от Миристерство на зрадеопазването и КЕТНЕА.

2018г. – Първи Национален семинар по програма Коперник „Достъп и работа с данни и портали по програма Коперник“

2019г. – „Основни моменти в промените на ЗОП и ППЗОП от 2019г. – Практически аспекти“.

2020г. –  Втори Национален семинар по програма Коперник „Информационно-обучителен семинар за тематични услуги на програма Коперник на ЕС“.